Groepen

Bij de opvang werken we met zes vaste pedagogisch medewerkers: Renate v.d. Bosch, Wineke Greveling, Anne-Wil Jonkers, Evelien Russschen, Astrid Ruzius en Marjan de Vries. 

Op school werken de volgende leerkrachten: 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2a

Juf Ella Beukema

Juf Ella Beukema

 

Juf Ella Beukema/

Juf Harma Noorlag1

Juf Harma Noorlag6

Juf Harma Noorlag

1/2b

Juf Ali Joling

Juf Ali Joling

 

Juf Ali Joling

 

Juf Marjan Flapper

Juf Marjan Flapper

1/2c

Juf Marian Otten

Juf Marian Otten

Juf Marian Otten/

Juf Leonie Janssen2

Juf Leonie Janssen

Juf Leonie Janssen

3

Juf Joke Oosting

Juf Joke Oosting

Juf Aleida Feenstra

Juf Joke Oosting

Juf Joke Oosting

4

Juf Aleida Feenstra

Juf Aleida Feenstra

Juf Trijntje Blankensteijn

Juf Trijntje

Blankensteijn

Juf Trijntje Blankensteijn

5

Juf Annet Dekker

Juf Annet Dekker

Juf Annet Dekker

Juf Esther Westerink7

Juf Esther Westerink7

6

 

Juf Annemiek Veninga

Juf Annemiek Veninga

Juf Annemiek Veninga

Juf Annemiek Veninga

Juf Annemiek Veninga

7

Meester Frans Twijnstra

Meester Frans Twijnstra

Juf Marieke Moes

Meester Frans Twijnstra

Meester Frans Twijnstra

8

Meester André de Vries

Meester André de Vries

Meester André de Vries

Meester André de Vries

Meester André de Vries

Gym

Juf Marieke Moes3

Juf Marieke Moes3

 

 

 

Plusgroep

 

 

 

 

Juf Niene Tammenga

Overig

 

Juf Ania Wiering4

 Juf Ania Wiering4

 

 Juf Ania Wiering4

 

 

Overig

Juf Britta Knol

Juf Britta Knol

Juf Britta Knol

 

 

Onderwijs-

assistent5

 

Juf Anita Kwant

Juf Hilleen Mesken/ Juf Anita Kwant

Juf Hilleen Mesken/  Juf Anita Kwant

Juf Hilleen Mesken

Extra onderwijs-

assistent

Juf Marjolein

Juf Marjolein

 

Juf Marjolein

 

Juf Marjolein

 

Juf Marjolein

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb.1. Juf Ella en juf Harma werken wisselend op de woensdagen; op woensdag is of juf Ella, of juf Marian aanwezig.  

2. Juf Marian en juf Leonie werken op woensdag om en om. Juf Marian is er de ene week op woensdag, en juf Leonie in de andere week.

3. Juf Marieke is voor dit schooljaar de vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. Zij zal de gymlessen van de groepen 3-8 verzorgen. Daarnaast geeft ze een dag in de week les aan groep 7.

4. Juf Ania zal op dezelfde manier lesgeven als zij in schooljaar 2020-2021 ook heeft gedaan. Dat betekent dat zij op verschillende dagen werkt, in verschillende groepen. Zij vervangt dan de groepsleerkracht een dag, zodat de groepsleerkracht bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden kan verrichten.

5. Onze onderwijsassistenten ondersteunen op de genoemde dagen (ochtenden) in verschillende groepen. De groepsleerkracht krijgt hiermee meer ruimte om individuele begeleiding te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

6. Voor juf Britta en juf Harma zal er vervanging komen, zolang zij nog ziek zijn en tijdens hun re-integratieperiode.

7. Juf Esther zal aan het begin van het jaar met zwangerschapsverlof gaan; zij wordt gedurende die periode vervangen door juf Marit Snippe.