Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders van bij de school ingeschreven leerlingen. Twee teamleden en de adjunct-directeur zijn adviserend lid van de ouderraad. De ouderraad helpt bij diverse activiteiten op school, zoals sport- en speldagen, schoolreisjes de Sinterklaasviering en het kerstfeest. Ongeveer zes keer per jaar wordt er een ouderraadvergadering gehouden. Eén van deze bijeenkomsten is een openbare jaarvergadering. Aan de orde komen dan het jaarverslag, het financieel jaarverslag van inkomsten en uitgaven en de begroting. 

Mocht u contact op willen nemen met de ouderraad dan kan dat via or.deschutkampen@ckcdrenthe.nl.