Ik zoek een basisschool

Voor nieuwe ouders

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school! Christelijke Kindcentrum De Schutkampen staat in een rustige wijk in Smilde. Naast groepslokalen en een speellokaal zijn er drie leerpleinen in de school, waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Rondom ons kindcentrum is veel ruimte en groen, zodat de kinderen volop gelegenheid hebben om buiten te spelen. Voor uitgebreide informatie kunt u eens kijken onder het kopje "Kindcentrum de Schutkampen" of onze kindcentrumgids raadplegen.

Aanmelden school 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Dan kunt u contact opnemen met de directie via 0592-414010, of deschutkampen@ckcdrenthe.nl. We maken dan een afspraak voor een rondleiding. Uw kind is daarbij van harte welkom! Tijdens het gesprek vragen we u kort te vertellen over uw kind en uw verwachtingen van de school. Wij geven u meer informatie over de school en u en uw kind krijgen een rondleiding. Na het gesprek krijgt u de aanmeldingsformulieren mee. Als u deze heeft ingevuld kunnen we over gaan tot inschrijving. U ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving.  Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. U kunt dan een afspraak maken om uw kind een paar keer te laten komen wennen. Uw kind start normaal gesproken op de dag nadat hij of zij 4 jaar oud wordt.