Ik zoek een basisschool

Ik zoek een basisschool

Voor nieuwe ouders

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school! Christelijke Kindcentrum De Schutkampen staat in een rustige wijk in Smilde. Naast groepslokalen en een speellokaal zijn er drie leerpleinen in de school, waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Rondom de school is veel ruimte en groen, zodat de kinderen volop gelegenheid hebben om buiten te spelen. Binnen ons onderwijs willen we ruimte en mogelijkheden bieden voor een optimale ontwikkeling. Voor uitgebreide informatie kunt u eens kijken onder het kopje "Over De Schutkampen" of onze informatiegids raadplegen, (zie Documenten onder het kopje Over de Schutkampen).

Aanmelden school 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Dan kunt u contact opnemen met de directie via 0592-414010, of deschutkampen@ckcdrenthe.nl. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Uw kind is daarbij van harte welkom!  Vóór het gesprek ontvangt u van ons een informatiegids. Tijdens het gesprek vragen we u kort te vertellen over uw kind en uw verwachtingen van de school. Wij geven u meer informatie over de school en u en uw kind krijgen een rondleiding. Na het gesprek krijgt u de aanmeldingsformulieren mee. Als u deze heeft ingevuld kunnen we over gaan tot inschrijving. U ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving.  Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. U kunt dan een afspraak maken rondom de wenochtenden voor uw kind. Uw kind start normaal gesproken op de dag nadat hij of zij 4 jaar oud wordt. 

Vriendelijke groet,

Karen Waalderbos

Directie CKC De Schutkampen