Welkom bij de Schutkampen

Van harte welkom op de website van De Schutkampen in Smilde! Ons kindcentrum is een plek waar kinderen van 0 - 13 jaar zich in een veilige en prettige omgeving kunnen ontwikkelen. Hier geven we vorm aan onderwijs, kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang en peuteropvang. We doen dit vanuit een christelijke overtuiging.

Voor een persoonlijke kennismaking nodigen we u uit om een afspraak te maken en ons kindcentrum te bezoeken, zodat u de sfeer kunt proeven in zowel opvang als onderwijs. U kunt ons daarvoor bereiken via 0592-414010 of via deschutkampen@ckcdrenthe.nl.

Namens het team van De Schutkampen,

Bas Guchelaar 

Gea van Kempen

 

Nieuws

Procedure aanvragen noodopvang

Mijn kind volgt onderwijs bij jullie. Kan ik hem/haar brengen?

Uitsluitend voor ouders met een vitaal beroep (conform richtlijn overheid) waarvoor het onmogelijk is om de kinderen zelf op te vangen organiseren we noodopvang onder schooltijd.  U wordt dan verzocht om noodopvang voor uw kind(eren) aan te vragen via het algemene mailadres van het kindcentrum, onder vermelding van de naam van uw kind(eren), uw beroep en de gewenste dagdelen. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang. Na ontvangst van uw aanvraag, bevestigen wij u of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen rekenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende noodopvang  Een lijst met mailadressen vindt u hier: https://www.ckcdrenthe.nl/locaties/

Ik neem kinderopvang bij jullie af. Kan ik mijn kind komen brengen?

Indien u kinderopvang bij ons afneemt geldt dezelfde noodmaatregel als voor onderwijs. Alleen voor ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen (conform richtlijn overheid), en die zelf geen opvang kunnen organiseren is noodopvang mogelijk. De kinderopvanglocaties van CKC Drenthe blijven tot nader bericht geopend voor noodopvang. Ook voor de kinderopvang geldt dat u een aanvraag kunt doen om van de noodopvang gebruik te maken. Dit kan door te mailen naar planning@ckcdrenthe.nl. Na ontvangst van uw aanvraag, koppelen wij in onze reactie de mogelijkheden voor de door u aangevraagde noodopvang aan u terug. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen rekenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende noodopvang. 

Bij het aanvragen van dit type noodopvang dient u de volgende gegevens te vermelden:

1. Beroep(en) ouders/verzorgers 

2. Naam kind(eren) 

3. Type opvang: BSO, VSO, KDV of peuteropvang 

4. Gewenste dagdelen: ochtend, middag of hele dag  

5. Eventuele afwijkende tijden. Onze standaardtijden zijn: 7.30 – 18.00 uur 

Met vriendelijke groet,

Bas Guchelaar

Directeur

deschutkampen@ckcdrenthe.nl

Agenda