Verlof aanvragen

Wanneer heeft mijn kind recht op verlof?
De leerplichtwet geldt voor alle kinderen tussen de 5 - 16 jaar. Ze worden dus op schooldagen altijd op school verwacht. Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u niet zomaar verlof nemen.

Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de situatie waarbij 1x per schooljaar extra vakantie verleend wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In de praktijk wordt deze regeling nauwelijks toegepast, omdat een aansluitende vakantie van twee weken ook in de meivakantie of kerstvakantie kan worden gepland.

Hoe vraag ik verlof aan?
Als u aan bovenstaande voorwaarde voldoet, dan kunt u dus vanaf nu verlof aanvragen via de app Social Schools. U krijgt dan via de app een reactie van de directeur. Houdt u er rekening mee dat de aanvraag officieel 8 weken van te voren moet worden ingediend?

Wilt u meer weten over de regels rondom verlof?
Dan kunt u onderstaande website raadplegen. Ook ligt er op school een folder klaar waarin de leerplichtambtenaar van de gemeente Midden-Drenthe uitlegt wat de regels rondom verlof zijn.

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl