Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. Het verlofformulier vindt u onder het kopje "Documenten" in het blokje "Over De Schutkampen".

https://cbsdeschutkampen.nl/contentfiles/cbsdeschutkampen/Document/66560/66559894.pdf