Kindcentrumraad

Sinds het schooljaar 2023-2024 zijn de medezeggenschapsraad (onderwijs) en de oudercommissie (kinderopvang) samengevoegd tot één kindcentrumraad (hierna KC-raad). Via de KC-raad zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van ons kindcentrum. Voor een aantal onderwerpen moet de directie van het kindcentrum advies of instemming vragen aan de KC-raad, voordat het besluit genomen kan worden. Over sommige zaken mag de KC-raad de directie alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de KC-raad een zwaardere stem heeft. De directie mag dan een besluit pas invoeren als de KC-raad daarmee heeft ingestemd. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met de besteding van het geld van de school, het vaststellen van studiedagen en vrije dagen, en beleidsstukken.
De KC-raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zowel de onderwijstak als de kinderopvang zijn vertegenwoordigd in beide geledingen.
Er wordt elke 6 weken vergaderd en na een vergadering informeren we de ouders over de inhoud van deze vergadering via Social Schools.

Op dit moment bestaat onze KC-raad uit:

Oudergeleding:
Patrick Knippels, voorzitter van de KC-raad én vader van Elias (groep 5)
Alphons Sjoers, vader van Tessa (gr. 8) en Linda (gr. 5)
Irene Wiersma, moeder van Evi (gr. 5) en Nina (gr. 1/2a)
Anneloes Blankensteijn, moeder van Lucas (gr. 1/2b)

Personeelsgeleding:
Frans Twijnstra, leerkracht groep 6/7a
Ali Joling, leerkracht groep 3/4
Leonie Janssen, leerkracht groep 1/2b
Jesica Middelbos, pedagogisch medewerker peutergroep en VSO/BSO.