Identiteit

Of u als ouders De Schutkampen kiest om uw kind een stukje geloofsopvoeding te geven of om uw kind in aanraking te brengen met de christelijke cultuur: er is voor iedereen plaats bij ons. We willen een open christelijk kindcentrum zijn, dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. Vanuit de bijbelverhalen willen we vorm geven aan de dagelijkse omgang met elkaar; als volwassenen onderling, als kinderen onderling en als volwassen samen met kinderen. Kernbegrippen daarbij zijn eerlijkheid, verschillen, acceptatie, liefde en respect voor elkaar. Het omgaan met normen en waarden is daarbij erg belangrijk.