Identiteit

Of u als ouders De Schutkampen kiest om uw kind een stukje geloofsopvoeding te geven of om uw kind in aanraking te brengen met de christelijke cultuur: er is voor iedereen plaats bij ons. We willen een open christelijk kindcentrum zijn, dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt. 
Vanuit onze Christelijke identiteit geloven wij in de kracht van 'liefdevol omzien naar een ander’ als fundament van onze gemeenschap. Wij willen de kinderen graag meegeven dat we aan een mooie wereld werken voor ons allemaal, als we bereid zijn om goed te leren luisteren naar elkaar, op te komen voor elkaar en als we de kracht zien van verschillend zijn.