Missie en visie

Op Kindcentrum De Schutkampen werken we vanuit onze christelijke waarden en normen. Deze geven ons richting in ons handelen naar kinderen, naar ouders en naar elkaar. Ons motto is: aandacht voor een optimale ontwikkeling. Hierbij gaan we uit van de volgende kernwaarden: 

- Wij laten elk kind tot zijn of haar recht komen. Elk kind krijgt de begeleiding die hij of zij verdient. We leren dat fouten maken mag, omdat het kansen biedt om elkaar verder te helpen en zo verder te leren. 

- Wij bieden veiligheid en geborgenheid. Iedereen moet zich veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen. Aan de basis van die veiligheid ligt vertrouwen in elkaar. Dat vertrouwen uit zich in openheid en respect naar elkaar toe; ouder, professional en kind. 

- Wij doen het samen. Kinderen helpen elkaar waar dat nodig is. Door samen te werken leert een kind van de ander en leert het ook rekening te houden met die ander. 

- Wij werken professioneel. Vanuit onze professionaliteit zorgen we voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor kinderen, waarbij de professionaliteit altijd gericht is op het belang van het kind. 

- Wij blijven leren. Door een leerbare opstelling geven we aan dat er steeds iets nieuws te leren, zo niet te verbeteren valt. Dat geldt voor kinderen en volwassenen.