Ouderraad

Algemeen

Op CKC de Schutkampen is een actieve ouderraad aanwezig om het team te ondersteunen bij allerlei leuke activiteiten voor de kinderen van ons kindcentrum. Te denken valt aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, het afscheid van groep 8, sportdagen en schoolreizen.

De taken worden verdeeld, dus elke ouder helpt mee met één of misschien meerdere activiteiten, samen met een andere ouder en een leerkracht. De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Eén van deze bijeenkomsten is een openbare jaarvergadering. Aan de orde komen dan het jaarverslag, het financieel jaarverslag van inkomsten en uitgaven en de begroting voor het komende jaar. Op de andere vergaderingen worden de lopende activiteiten besproken.

Vrijwillige ouderbijdrage

Zoals u wellicht in de schoolgids heeft gelezen, vragen wij een financiële bijdrage van de ouders.

Deze wordt gebruikt om bovenstaande activiteiten te bekostigen. De Rijksoverheid vergoedt deze kosten niet, daardoor is de school afhankelijk van de financiële bijdrage van de ouders. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en deze wordt beheerd door de ouderraad.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor een tweede, derde of vierde kind is de gevraagde bijdrage lager.

Momenteel is de ouderbijdrage als volgt:
1e kind € 46,00
2e kind € 43,50
3e of 4e kind € 41,00

Stroomt uw kind na 1 januari in, dan betaalt u €26,00. Komt u kind pas na 1 mei bij ons op school, dan betaalt u voor dat jaar nog niets.

Ouderraad 2023-2024

De ouderraad bestaat op dit moment uit 12 ouders en 1 leerkracht.
Voorzitter: Elsemiek Kuiper
Penningmeester: Anja Ebbinge
Secretaris: Marije Kuiper
Leden: Jolanda Moes
Rianne Pol
Hanneke Broer
David Weller
Ingrid Bruggink
Janet Middelbos
Yvonne wiggering
Lynn van Mierlo
Jeroen Hatzman
Leerkracht: Ella Beukema

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de ouderraad. Dit kan via e-mail, or.deschutkampen@ckcdrenthe.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd één van de leden benaderen.