Over de Schutkampen

Op De Schutkampen werkt een professioneel en ambitieus team, dat elk kind tot zijn of haar recht wil laten komen.  Het is een kindcentrum waar op een excellente, transparante en coöperatieve wijze en met moderne (digitale) hulpmiddelen wordt gewerkt om de kinderen uit Smilde en omgeving zich optimaal te laten ontwikkelen.