Onderwijs op de Schutkampen

Onderwijs op de Schutkampen

We zien de school als een leerplek waar kinderen voorbereid worden op hun rol in de maatschappij. Door ze te leren zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan die maatschappij.  

Op De Schutkampen wordt lesgegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Om tegemoet te komen aan deze verschillen, gaan we bij de instructie te werk volgens EDI (Effectieve Directe Instructie). Hiermee wordt de leseffectiviteit verhoogd, wat zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Daarnaast bieden we basis-, herhalings- en verrijkingsstof aan. Leerlingen die een cognitieve uitdaging aankunnen krijgen les in de plusgroep.