Onderwijs op de Schutkampen

Op de Schutkampen wordt lesgegeven in jaarklassen en in combinatieklassen. In alle klassen is veel aandacht voor positieve groepsvorming. We vinden het niet alleen belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen, we weten ook dat dat hun ontwikkeling ten goede komt.

In de klassikale lessen wordt gedifferentieerd. Dat wil zeggen dat kinderen die de lesstof makkelijk vinden regelmatig extra uitgedaagd worden, en kinderen die moeite hebben met de lesstof extra ondersteuning krijgen. Daarnaast bieden we eenmaal per week de plusklas voor nog meer uitdaging, en de klusklas om kinderen die heel vaardig zijn in het 'doen' tegemoet te komen.